Mentální koučink

Sportovní psycholog

Pomáhám sportovcům důsledně pracovat na zlepšování jejich sportovního výkonu, udržet stabilní výsledky a dosahovat dalších sportovních vrcholů. Pozornost věnovaná psychické stránce a pohodě sportovce podporuje aktivní tréninky a vytváří prostor pro zlepšování detailů jejich výkonu i hry.

Výsledkem je vyšší schopnost koncentrace, zvládání stresu, rychlejší regenerace po výkonu i po zranění, zlepšení výkonu a udržení uspokojení a radosti ze hry pro samotného sportovce.

Při spolupráci s vrcholovými sportovci se zaměřuji na:

 1. zvyšování výkonu
 • zlepšení koncentrace
 • zvládání a snížení úzkosti
 • zvládání a snížení strachu z výkonu
 • rozvoj potenciálu

 

2. stresový management

 • zvládání stresu
 • zvládání konkurenčního tlaku
 • zvládání napětí a očekávání okolí

3. motivace

 • podpora kontinuity sportovní rutiny
 • zvládání neúspěchů
 • profilace cílů
 • podpora vytrvalého pokroku

4. poúrazové zotavování

 • tolerance bolesti
 • tolerance probíhající fyzické léčby
 • vyrovnávání se s následky zranění
 • vyrovnávání se s fyzickým omezením

5. zotavování z traumatického stresu a traumatu

 • vyrovnání se s dlouhodobým přerušením kariéry
 • vyrovnání se s významnou ztrátou
 • zvládání vynucené změny

6. zvládání konfliktů

 • sebeovládání
 • komunikační dovednosti
 • zvládání vzteku

Pro individuální plán mentálního koučinku se objednejte na vstupní konzultaci: zuzanamusilovaterapie@seznam.cz

Konzultace, terapie i mentální koučink jsou služby, které si hradí klient sám.