O mně

Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a již během studia jsem se zaměřila na trauma a posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD). V podstatě mě tato témata přiměla ke studiu psychologie. Svůj zájem jsem orientovala na domácí násilí a umírající pacienty na onkologickém oddělení v nemocnici Motol v Praze. V dalších letech jsem rozšířila své studium na vývojové trauma, tedy dlouhodobou traumatizaci během dětství a dospívání.

V současné době, více než 10 let po absolvování studia mezi nejlepšími, se stále zaměřuji na studium a zejména léčbu posttraumatického stresu, ale také dalšímu rozvoji života po traumatu. Absolvovala jsem specializaci studiem léčby traumatu v Bostonu, USA a získala jsem titul Diplomovaného traumatického specialisty.

Psychologické vzdělání jsem si také rozšířila o techniky práce s tělem a vhodnými nástroji pro zvládání stresu, posttraumatické stresové poruchy a dalších traumatických poruch. Jsem certifikovaná lektorka Sivananda jógy a absolventka řady certifikovaných odborných seminářů a kurzů v oblasti diagnostiky z projevů a symptomatiky těla, fyzioterapie a mnoha dalších.

Přehled studia a praxe:

Psychologie

 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Trauma Centrum, Massachusetts, USA
 • Léčba traumatu u dětí a dospívajících – výcvik
 • Léčba sebedestruktivního chování (řezání se, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy aj.) – výcvik

Fyzioterapie

 • Psychosomatická vazba fyzického a psychického těla.
 • Uvolnění fyzického i psychického napětí.
 • Jak tělo reaguje na stres a zátěž.
 • Jak se problémy zapisují do těla.

Sivananda yoga

 • Tradiční indická škola jógy.
 • Výuka a použití správných technik relaxace, uvolnění mysli, pocitů, těla.
 • Propojení psychologické, intelektuální i fyzické stránky člověka.

Yoga Nidra

 • Speciálně vyvinutá technika pro práci s posttraumatickou stresovou poruchou u válečných veteránů i civilistů, u nichž došlo k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy v důsledku prožitého traumatu.
 • Technika vyvinutá pro americkou armádu.
 • Metoda používaná ve vojenských zdravotnických zařízeních jako jsou nemocnice, rehabilitační centra a kliniky pro vojáky v USA.
 • Technika Yoga Nidra je účinná zejména pro PTSD, chronickou bolest, spánkové problémy, syndrom vyhoření, stres, onkologická onemocnění, revmatoidní artritidu, aj.

Yoga pro práci s traumatizovanými klienty

 • Terapeutické techniky vycházející z jógy.

Nemocnice Motol

 • Do roku 2006 dobrovolník pro onkologické oddělení dospělých pacientů.

Domácí násilí

 • Do roku 2007 spolupráce s neziskovou organizací Rosa pomáhající ženám a jejich dětem v případech domácího násilí.

Dětský psycholog

 • Od roku 2010 práce s dětmi, jejichž problematika je v rozpětí od výchovných problémů, zdravotních problémů, problematického chování, šikana, školní potíže až po traumata (zdravotní, týrání, zanedbávání, sexuální).
 • Od roku 2014 individuální a skupinové terapie s dětmi z dětských domovů.
 • Léčba traumatu dětí již od předškolního věku.

Soukromá praxe

 • Práce ve vlastním terapeutickém centru v Praze v letech 2009 – 2018.

Nezisková organizace PRO Terapie z. s.

 • Od roku 2018 jsem ředitelkou neziskové organizace PRO Terapie z. s.
 • Zde přijímám klienty na terapii.
 • Dále vedu školení pro terapeuty, sociální pracovníky, pedagogy, vychovatele aj.

Další informace:

Terapie

Konzultace

Kontakt – objednat se na terapii