Trauma-terapie-konzultace-Zuzana-Musilova

Konzultace

Klientské konzultace jsou využívány partnery, rodinami, přáteli lidí, kteří prožili trauma. Soužití a vztah s traumatizovaným člověkem nebo péče o něj jsou velmi náročné. Konzultace jsou zaměřené zejména na edukaci, tzn. vysvětlování např.:

  • co je trauma
  • jaký vliv má trauma na člověka
  • jak člověka trauma změní
  • co se s traumatizovaným člověkem děje
  • proč se traumatizovaný člověk chová, jak se chová a co se s tím dá dělat
  • jak pomoci blízkému, který zažil trauma
  • jak se chovat k blízkému, který zažil trauma
  • jak se bránit před negativním dopadem traumatu blízkého

I s klienty, kteří dochází na terapie a zažili trauma procházíme uvedené otázky, protože jim edukace pomůže porozumět vlastním potížím, sama sobě i zorientovat se více v životě a v naší terapeutické práci.

Je třeba vědět:

Zpracovat trauma může pouze člověk, který trauma prožil. Specializovaný terapeut klientovi pomáhá na cestě k uzdravení, protože trauma nelze vyléčit bez pomoci.

Laická pomoc (mně se můžeš svěřit; jen se vypovídej) nebo laické obecné rady a doporučení (seber se; zapomeň už na to; bež dál; uklidni se; dělej s tím/se sebou něco) může stav klienta zhoršit.

Podporu svého okolí však klient ke svému uzdravení nutně potřebuje.

Dále se na webu dozvíte:

O mně

Terapie

Kontakt – jak se objednat na konzultaci