Trauma-terapie-Zuzana-Musilova

Terapie

Terapii nabízím dospělým, dospívajícím i dětem, včetně dětí předškolního věku, tedy každému, kdo prožil trauma. Terapie se zaměřuje na zpracování traumatu a traumatických poruch. Pracuji také s lidmi, u nichž se rozvinuly stresové poruchy. V tomto případě jde o klienty, kteří zažívají dlouhodobý stres např. v práci nebo soukromí.

Stres se nemusí týkat pouze pracovních, kariérních nebo sportovních oblastí. Pod velkým stresem je také rodina, blízcí a přátelé někoho, kdo zažil trauma nebo mu život narušuje traumatická či stresová porucha.

Pro zpracování traumatu, traumatických poruch i stresových poruch neexistuje jednotná terapeutická technika. Naopak se podle potřeb klienta a na základě terapeutické práce používá celá řada technik. Pro traumatickou terapii je nutná znalost a především praktická dovednost v používání více terapeutických nástrojů (technik).

Zpracování traumatu je velký cíl, k němuž vede dlouhá cesta. Po zpracování traumatu může klient dále pracovat na svém životě i nitru, což bývá označováno jako posttraumatický rozvoj. Před zpracováním traumatu dochází k mnoha dílčím úspěchům a změnám, které ocení nejen samotný klient, ale také jeho blízcí, rodina, přátelé nebo kolegové.

Dílčí terapeutické cíle a úspěchy:

  • Obnova a udržení vnitřního klidu a stability
  • Obnova a rozvoj pocitu bezpečí
  • Oslabení a postupné vymizení vtíravých myšlenek
  • Zmírnění nepříjemných pocitů
  • Zvládnutí panických strachů
  • Aktivace při depresi, skleslosti
  • Zvládání vzteku
  • Uvolnění fyzické i psychické ztuhlosti
  • Navrácení schopnosti emocionálního prožívání
  • Zlepšení sociální interakce (vztahy)
  • Zlepšení kognitivních funkcí (soustředění, učení, plánování, zodpovědnost, aj.)
  • Obnova a rozvoj sebevědomí

Jde pouze o některé z výsledků terapie, které se během spolupráce neustále upevňují a rozvíjí, čímž vytváří vhodné prostředí pro celkové zpracování traumatu, které je hlavním cílem.

S klienty pracuji nejčastěji na následujících tématech a problémech:

 1. Problémy dle diagnózy

  • Posttraumatická stresová porucha
  • Vývojové trauma
  • Disociativní porucha
  • Poruchy příjmu potravy
  • Záchvaty paniky
  • Deprese
  • Úzkost
  • Spánkové poruchy
 1. Osobní prožívání

  • Seberegulace
  • Zvládání strachu
  • Zvládání agresivních pocitů (zlost, pomstychtivost, ničivost)
  • Sebedestruktivní jednání
  • Sebedestruktivní myšlení
  • Sebevědomí
 1. Témata orientovaná směrem ven, na rodinu nebo vztahy

  • Potíže ve vztazích
  • Potíže s intimitou a sexualitou
  • Výchovné potíže s dětmi
  • Osobní rozvoj
  • Profesní a kariérní rozvoj
 1. Zdravotní problémy

  • Psychosomatická onemocnění
  • Chronické zdravotní potíže
  • Autoimunitní onemocnění
  • Onkologická onemocnění

Terapie nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, klient si platí terapie sám.

Více se dozvíte na stránkách:

O mně

Konzultace

Kontakt – jak se objednat