Terapie-deti-detsky-psycholog-Zuzana-Musilova

Terapie dětí

Pracuji s dětmi, které prožily trauma nebo mají jiné nepříznivé, škodlivé zkušenosti, ať z domova, ze školy, volnočasových aktivit nebo z internetového prostoru. Pracuji s dětmi od nejranějšího věku. Skvělých pokroků dosahuji i s dětmi, které nemluví následkem nepříznivého prostředí nebo zkušeností.

Práce probíhá přímo s dítětem, ale snahou je pomoci zesílit podpůrný vliv rodiče nebo jiného pečovatele, zejména pak zkvalitnit jeho vztah s dítětem. Práce je proto individuální s ohledem na psychologické a terapeutické potřeby dítěte, rodiče nebo celé rodiny.

Podle potřeby je práce s dítětem doplněna o rodičovský koučink, kdy se rodič nebo pečovatel učí novým stylům porozumění dítěti, výchovným opatřením a dalším technikám vhodným k podpoře vývoje dítěte, rodiče i jejich vzájemného vztahu.

Terapie dětí se zaměřuje na:

 • Porozumění vlastním stavům, které dítě zažívá
 • Zvládání vlastních pocitů
 • Osvojování dovedností a technik emocionální sebe-regulace
 • Zlepšení vztahů s druhými lidmi
 • Získání kontroly nad vlastním tělem, pocity i chováním

Rodičovský koučink se zaměřuje na:

 • Péče o sebe sama
 • Emocionální management
 • Emocionální regulace
 • Upevnění identity mimo roli pečovatele
 • Vlastní rozvoj
 • Trénink potřebných dovedností
 • Porozumění vlivu traumatu nebo nepříznivých zkušeností na projevy i potřeby dítěte
 • Metody, jak obnovit nebo vytvořit bezpečné, podporující prostředí naplněné respektem pro dítě i rodiče, pečovatele

Ideální konstelace pro terapie dítěte

K úspěchu terapie dítěte je vhodné zapojení rodiče nebo jiného pečovatele. Potíže dítěte, které potřebuje terapii, jsou nad jeho síly, proto potřebuje nejen odbornou psychologickou pomoc, ale také bezpečí a podporu od dospělého mimo psychologické sezení.

Zapojení rodiče do terapie dítěte urychluje celý proces a zejména prohlubuje, zlepšuje vztah dítěte a rodiče.

Individuální práce s dítětem

Ne vždy je možné zajistit ideální podmínky pro terapii dítěte zmíněné výše, tj. zapojit rodiče nebo pečovatele. I přesto může dítě dosáhnout výrazných pokroků, které se projeví pozitivními změnami nejen v jeho emocionálním ladění, chování, ale také ve školním prospěchu, zdraví a psycho-sociálním vývoji.

 

Pro individuální plán terapie dítěte se objednejte na vstupní konzultaci: zuzanamusilovaterapie@seznam.cz

Konzultace, terapie i rodičovský koučink jsou služby, které si hradí klient sám.